Search This Blog

Thursday, April 14, 2016

Epistolo da Epikouros, parto I

Me prezentas letro da la granda filozofo Epikouros (341 - 270 a.K.)  en qua il rezumas sua idei pri la bona vivo.

Epikouros a Menoikeos, saluto.

I. Nula yuno ajornez la studiado pri filozofio, e nula oldo tedesez da olu; nam nultempe esas la horo neoportuna sorgar pri la bona stando dil anmo. La homo qua dicas, ke la horo por komencar filozofiar ne ja venas o ja pasis, esas quale la homo qua dicas, ke la horo por feliceso ne ja venas o ja pasis. Do, e la yuni e la oldi studiez filozofio, l'unesma por ke lu oldeskanta ankore retenez la feliceso di yuneso per agreabla memoraji pri lo pasinta, la duesma por ke lu oldeskinta samtempe esez yuna per sentimeso pri lo futura. Ni do studiez la moyeni obtenar feliceso pro ke se ol asistus, on havus omno, ma se ol mankus, on facus omno por obtenar ol.
(duro sequos)

No comments:

Post a Comment