Search This Blog

Sunday, April 10, 2016

Ne-evitebla chanji di lingui

Citajo de Diserturo pri la Epistoli di Falaris, da Richard Bentley (1699):

Omna vivanta linguo, quale la korpi sudorifanta di vivanta enti, movas e chanjas perpetue; ula vorti foriras ed obsoleteskas; altra vorti aceptesas e gradope uzesas komunale; o la sama vorto inverseskas a nova signifiko ed ideo, lo tra tempo facas chanjo en la traiti e mieno di linguo tam observebla kam evo facas en la linei e mieno di vizajo. Omni sentas to en lia propra lingui matrala, ube konstanta uzado facas kritikero de singla homo. Nam qua Anglo ne supozas su kapabla, de la frazeologio e maniero dil stilo, distingar nova Angla kompozuro de altro evanta cent yari? Or, esas tante reala e sentebla diferi en la plura epoki di la Greka . . . , ma nur kelki esas sat experta e habila en ta linguo ke li havas tante subtila gusto.

No comments:

Post a Comment