Search This Blog

Saturday, April 2, 2016

Projeti Idala, e vorto-karti per Anki

Kara Idisti,

Me komencas ica nova Ido-blogo por projeti Idala. Me havas multa projeti por propagar la bela L.I., e reklamos oli per ca blogo.

Exemple, me ja kreis kom lernilo granda paketo di vorto-karti (plu kam 4,000 karti) per Anki de la bazala vortaro, por ke nova Idisti povas facile enmemorigar la maxim ofte uzata vorti. Anki uzas nur la Angla che la retsituo, ma por helpo quale uzar ta programo e la karti, lektez hike.

Dum plu kam dek yari me studias Ido. Me editis plura tomi: originala rakontaro, Nokto-gardeno; originala romano, Sencesa bruiso; e du tradukuri: Du dramati da Lord Dunsany e La Dementulo da Kahlil Gibran. La tradukuri esas obtenebla kom .pdf-dokumenti hike.

Me anke kreis videi per YouTube: La Mondo Idala e Youkali.

Me balde ofros nova versiono di la Ido-Angla/Angla-Ido dicionarii da L.H. Dyer. La dicionarii originale publikigesis en 1922 e 1924, e ne kontenas vorti adoptita depos ta yari. Me insertis omna vorti adoptita, omna vorti ek la Radikaro da Pesch, multa vorti propozita qui semblas a me tra necesa por moderna komunikado, e korektigis kompost-erori.

Me esperas, ke la Idistaro juos mea projeti.

No comments:

Post a Comment