Search This Blog

Sunday, April 3, 2016

Rinovigita Ido-Angla/Angla-Ido dicionarii

Me jus kompletigis granda laboro por rinovigar la dicionarii da L.H. Dyer, enretigita da David Mann. Me korektigis kompost-erori, insertis omna nova vorti oficala ed omna radiki ek la Radikaro da Pesch, insertis anke multa vorti propozita qui semblas esar tre necesa por moderna komuniko, e regulozigis puntizado, formato, e.c.

La dokumentaro esas ekkargebla kom .zip file che Google Drive (o klikez "Ido- dokumenti" ad-dextre). Klikez la dokumentaro e pose la flecho-simbolo por ekkargar ol. Ol esas html, do pos extraktir, uzez Chrome, Internet Explorer, Firefox, od altra 'browser' por uzar olu.

Se on trovas erori, voluntez informar me. Me esperas ke mea laboro helpez altra Idisti tra la mondo.

Til rivido!


No comments:

Post a Comment