Search This Blog

Wednesday, July 13, 2016

Nova poemo-videi

Kara lekteri,

Me ofras du nova poemo-videi che mea YouTube-kanalo: La Dansado di la folii da Henry Devannes, ek la Antologio dil Idolinguo, e La Regardato, poemo originala da me. Me pregas, komentez se vu juas oli!

No comments:

Post a Comment