Search This Blog

Thursday, December 29, 2016

Nova yaro venas

Dum longa tempo me ne laboras pri Ido. Co esis mea unesma yaro retretinta de laborado, bonega e felica tempo, e komence me multe laboregis pri nia komuna linguo; ma la yaro esus fine venenagita da la hororiganta ed shaminda elekto en mea lando. Depos l'elekto di ta oranjea monstro (la nomo di qua me nultempe skribos o laute parolos) me sentas nur shamo, furio, timego. Mea samlandani evidente rezolvis kurar joyoze vers ruino.

Pro quo tala monstri esas sempre bufoni? Pro quo tala stupida sharlatani venas sempre kom mokinda jokaji, til ke li duktas lia dupi a destrukto? Semblas ke la plu-multo dil homaro de tempo a tempo decidas, ke sekureso, progreso, paco esas advera malaji, ke la maxim bona ero esas ta dum qua la homaro lojis en kaverni. Me opinionas, sempre opinionis, ke homi esas dementa simii havanta nur kurta e fuganta instanti di racionaleso.

Fakti ne plus importas por mea samlandani. La plu multi savas nulo pri stranjera landi. La plu-multo savas nulo pri historio (ma la Historio-kanalo per televiziono sempre montras kom historio sencesa programi pri Atlantis, anciena militi nukleala, NIFO-i, falsa historii pri la sfinxo e la piramidi, e plusa tala sensencaji; por komprenar quale ta idei kreskigas rasismo, vizitez la blogo di Jason Colavito en l'Angla linguo). La plu-multo nultempe experiencis milito, revoluciono, o profunda povreso, ma li deziregas renversar nia societo pro konfuza e nedefinita "anxio", quankam advere li anxias pro ke Facebook e la televiziono instruktas, ke li devez anxiar. Pro la propagado di pseudo-novaji e 'realeso' televiziono-programi, li mem ne savas pri lia propra socio!

E do, per l'aceptado di sensencaji; per l'antiqua elekto-sistemo projetita dal fonderi di nia lando por protektar kontre demagogi ed influo di landi stranjera ed enemikal (ma sistemo olquan la plu multa stati ne plus permisas); per l'influo di lando stranjera ed enemikal; e per la perfidajo di partisani qui trahizis nia lando por nuna povo, oranjea freneziiko e lua helpanti rasista e richa gaye spolios nia mondumo e plunjigos ni omna aden kaoso.

Dum e depos l'elekto nauzeigiva me itere studias la Latina linguo, linguo di altra imperio qua krulis pro la stupideso di dementuli qui deziregis nur povo e pekunio. Ol tro similesas nia nuna stando!

Ma me pensas pri l'Idisti, ti qui jentile e paceme laboras por kompreno e konkordo inter landi. Sendubite fola ideo: ma sen ta ideo esas nula progreso. Malgre mea timo e grandega shamo por mea lando, me ankore deziras tala progreso. Ka tala progreso duros? La nova yaro forsan afirmos o negos ta espero. Kompreneble ol esos bona tempo por la filozofio di Epikouros.

Me hezitis skribar nova blogajo. Idisti ne ofte parolas pri politiko; ma quale evitar ta temo? E me hezitas dezirar ad irgu 'felica novyaro,' pro ke me ne previdas irga posibleso di lo. Ma me deziras a samideani tam felica e sekura novyaro kam posible!

[Danko a Gilles-Philippe Morin por korektiguri.]

3 comments:

 1. Ne ja plendez. En Francia, ni havas la maxim mala prezidanto posibla. Il perturbis, fushis e bankrotigis mea desfortunoza lando. Il implikis ni en militi ube ni ne devus esar, ma lasis Francia esar kaptajo di teroristi kun la maxim mala atenti frapinta Ocidentala lando e facinta la maxim granda nombro di viktimi. Nun ni mustos tolerar ilu ankore dum kelka monati. Ma espero pri restauro di mea kompatinda lando apene existas nun.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ho, me timegas, ke ca nova prezidonto(?) balde ganos omna premii kom la maxim mala stat-chefo depos Nero!

   Delete
 2. Me kredis ke la mala statestro ne esis Nero, ma Adolfus Hitler. Me esperas totakordie ke via prezidanto ne agos simile al Gröfaz (kurtigo por Maxim granda militestro di omna tempi qua atribuesis a Adolfus pos lua vinko super Francia en 1940). Hodie ol havas tre ironioza senco. Me esperas ke Trump ne esos tam mala kam Adolfus Hitler e ne pulsos la mondo a Triesma Mondomilito.Me povas nur esperar...

  ReplyDelete